Murojaatlar to‘g‘risidagi nizom

 • Fuqarolarning murojaatlari og‘zaki yoki yozma ravishda qabul qilinadi. Fuqarolarning og‘zaki va yozma murojaatlari bir xil ahamiyatga ega.

 • Fuqarolarning murojaatlari yakka yoki jamoaviy tartibda bo‘lishi mumkin.

 • Fuqarolarning murojaatlari ariza, taklif yoki shikoyat shaklida bo‘lishi mumkin.

 • Ariza - fuqarolarning o‘z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishda yordam so‘rab murojaat qilishidir.

 • Taklif - fuqarolarning davlat va jamoatchilik faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga olgan murojaatdir.

 • Shikoyat - fuqarolarning buzilgan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tiklash to‘g‘risidagi murojaatnomasidir.

 • O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat organlariga ariza, taklif va shikoyat bilan murojaat qilish huquqiga egadirlar.

 • Fuqarolarning murojaat qilish huquqini amalga oshirishi- boshqalarni, jamiyat va davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzmasligi kerak.

 • Xorijiy davlatlarning fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar ushbu Qonunga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining davlat organlariga murojaat etish huquqiga egadirlar.

 • Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga, fuqarolar murojaatlari sohasidagi munosabatlari, ushbu Qonunda belgilangan tartibga binoan boshqariladi.

 • Fuqarolarning murojaatlari, agar qonun hujjatlarida ularni ko‘rib chiqishning boshqacha tartibi nazarda tutilgan bo‘lsa, ushbu Qonunga muvofiq ko‘rib chiqilmaydi.

 • Fuqarolarning murojaat qilish huquqi ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Hech kim biron bir murojaatga qarshi chiqish yoki uni himoya qilish harakatlarida qatnashishga majbur qilinishi mumkin emas.

 • Fuqaro uning murojaatini qabul qilish va ko‘rib chiqishning asossiz rad etilganligi ustidan bo‘ysunish tartibiga ko‘ra undan yuqori turuvchi organga, yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri sudga shikoyat qilish huquqiga ega.Fuqarolarning murojaatlari og‘zaki yoki yozma ravishda qabul qilinadi. Fuqarolarning og‘zaki va yozma murojaatlari bir xil ahamiyatga ega.

 • Fuqarolarning murojaatlari yakka yoki jamoaviy tartibda bo‘lishi mumkin.

 • Fuqarolarning murojaatlari ariza, taklif yoki shikoyat shaklida bo‘lishi mumkin.

 • Ariza - fuqarolarning o‘z huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishda yordam so‘rab murojaat qilishidir.

 • Taklif - fuqarolarning davlat va jamoatchilik faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga olgan murojaatdir.

 • Shikoyat - fuqarolarning buzilgan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tiklash to‘g‘risidagi murojaatnomasidir.

 • O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari davlat organlariga ariza, taklif va shikoyat bilan murojaat qilish huquqiga egadirlar.

 • Fuqarolarning murojaat qilish huquqini amalga oshirishi- boshqalarni, jamiyat va davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzmasligi kerak.

 • Xorijiy davlatlarning fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar ushbu Qonunga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasining davlat organlariga murojaat etish huquqiga egadirlar.

 • Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlariga, fuqarolar murojaatlari sohasidagi munosabatlari, ushbu Qonunda belgilangan tartibga binoan boshqariladi.

 • Fuqarolarning murojaatlari, agar qonun hujjatlarida ularni ko‘rib chiqishning boshqacha tartibi nazarda tutilgan bo‘lsa, ushbu Qonunga muvofiq ko‘rib chiqilmaydi.

 • Fuqarolarning murojaat qilish huquqi ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Hech kim biron bir murojaatga qarshi chiqish yoki uni himoya qilish harakatlarida qatnashishga majbur qilinishi mumkin emas.

 • Fuqaro uning murojaatini qabul qilish va ko‘rib chiqishning asossiz rad etilganligi ustidan bo‘ysunish tartibiga ko‘ra undan yuqori turuvchi organga, yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri sudga shikoyat qilish huquqiga ega.