Sertifikatlash sinovlari

Sinovlar:

Sinov obyekti tarkibini miqdoriy va (yoki) sifat xususiyatlarini, uning ishlab turgan paytida, unga taʼsir o‘tkazish natijasida, obyektni va (yoki) taʼsirni modellashtirish davomida eksperimental ravishda aniqlab olish.

Sinovlarning maqsadi:

Mahsulotlar muvofiqligiga ishonch hosil qilishni taʼminlash, sinov dasturining talablarini bajarish, mahsulot sifat ko‘rsatkichlarining haqiqiy qiymatlari to‘g‘risida obyektiv, ishonchli maʼlumotni olish.

Sertifikatlash sinovlari:

Barcha  xususiyatlarining milliy va (yoki) xalqaro meʼyoriy-texnik hujjatlarga muvofiqligini aniqlash maqsadida mahsulotni qayta nazorat sinovidan o‘tkazish.

Sinov bayonnomasi:

O‘rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan,  sinov obyekti, qo‘llanilgan usullar, sinov vositalari va shartlari, sinov natijalari to‘g‘risidagi, shuningdek, sinov natijalari bo‘yicha xulosani o‘z ichiga olgan hujjat.

Akkreditatsiya sohasi:

Mavjudligi:

 • markirovkalar;

 • ekspluatatsiya qilish bo‘yicha hujjatlar;

 • ruxsat beruvchi hujjatlar;

 • mahsulotni va uning tarkibiy qismlarini yig‘ish va qismlarga ajratish imkoniyati;

 • tozalash va reviziya uchun imkoniyatlarni mavjudligi;

 • o‘lchash joylariga o‘tish uchun qulay imkoniyatlarning mavjudligi;

 • uskunaning barcha mexanizmlarini ko‘rib chiqish uchun imkoniyatning mavjudligi;

 • xavfsiz ravishda kuzatish imkoniyatlari;

 • tozalash va reviziyadan o‘tkazish imkoniyatlari;

 • issiqlik izolyatsiyasi;

Himoya vositalari va to‘siqlar:

 • germetikligi;

 • Gaz o‘tkazmasligi bo‘yicha zichlanganligi;

 • tegib turuvchi yuzalarni tutashganligi;

 • himoya qoplamasi;

 • ogohlantiruvchi ranglar;

 • ko‘rsatkichlar;

 • qadoqlar;

 • to‘plam qilinganligi;

 • yerga ulash, nollash;

 • stroplar uchun joy;

 • zarbalar paytida uchqun paydo bo‘lishiga to‘sqinlik qiladigan materiallar va o‘z-o‘zidan yonuvchi materiallar;

 • cheklovchi tirkamalar;

 • ishlab chiqaruvchi-korxona tomonidan o‘tkazilgan sinovlar to‘g‘risidagi hujjatlar (tamg‘a) (sinov laboratoriyasi va boshqalar);

 • qulab ketishga qarshi qurilmalar;

 • elektr simlarini yog‘ingarchilik taʼsiridan himoya qilish;

 • shtutserlar, trubkalar, naychalar, qopqoqlar;

 • sovuqdan himoya qilish;

 • payvand choklaributlovchi qismlar va butun mahsulotdagi nuqsonlar.

Mavjudligi va ishga yaroqliligi:

 • butun mahsulot va uning tarkibiy qismlari;

 • asboblar va boshqarish vositalari;

 • Xavfsizlik, yorug‘lik va (yoki) tovushli signalizatorlar qurilmalari va asboblari;

 • o‘lchov asboblari va o‘lchash vositalari;

 • avtomatika va boshqarish vositalar;

 • tambalash-boshqarish organlari va asboblari;

 • filtrlash qurilmalari;

 • yoritish asboblari;

 • zarur bloklaydigan, fiksatorlar;

 • operator va xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning ishlashi uchun normal, xavfsiz sharoitlar (va / yoki qurilmalar).

Belgilovchi (o‘lchaydigan) parametrlar (o‘lchovlar):

 • chiziqli va burchak parametrlari;

 • to‘g‘ri chiziq bo‘ylab yo‘nalganligini va tekisligini tekshirish;

 • shakli og‘ishlarini nazorati;

 • sirtini g‘adir-budurligini nazorat qilish;

 • urib turishi;

 • mahsulotning ishchi parametrlarini nazorat qilish;

 • massa;

 • kuchlanish;

 • sirt va (yoki) atrof-muhit harorati;

 • tutab chiqadigan gazlar tarkibi (ichidagi tarkibi) va harorati;

 • shovqin;

 • tebranish;

 • yoritilganligi

 • bosim;

 • qattiqlik;

 • shamol tezligi;

 • vaqt;

 • qarshiligi kattaligi;

 • elektr toki kuchi va elektr tarmog‘i kuchlanishi kattaligi;

 • havo namligi;

 • gaz isrofi;

 • hajm;

 • aylanish chastotasi;

 • ultratovushli qalinlik o‘lchovi;

 • ultratovushli defektoskopiya;

 • o‘lchov natijalari bo‘yicha hisoblangan parametrlar 

O‘tkaziladigan sinov turlari:

 • statik va dinamik sinovlar;

 • 410 kg•f/sm2 * gacha gidravlik sinovlar;

 • 8,0 kg•f/sm2 * gacha pnevmatik sinovlar;

 • bardosh berish sinovlari (yuk ko‘tarish kranlari uchun);

 • izolyatsiyaning qarshiligi va mustahkamligi;

 • germetiklik;

 • mustahkamlik

* - bundan mustasno:

 • payvandlash ostidagi sanoat quvurlari vositalari;

 • Shartli ravishda o‘tadigan Du 300 mm dan ortiq gardishli sanoat quvurlari, sapkovali, muftali vositalar.