Сертификатлаш синовлари

Синовлар:

Синов объекти таркибини миқдорий ва (ёки) сифат хусусиятларини, унинг ишлаб турган пайтида, унга таъсир ўтказиш натижасида, объектни ва (ёки) таъсирни моделлаштириш давомида экспериментал равишда аниқлаб олиш.

Синовларнинг мақсади:

Маҳсулотлар мувофиқлигига ишонч ҳосил қилишни таъминлаш, синов дастурининг талабларини бажариш, маҳсулот сифат кўрсаткичларининг ҳақиқий қийматлари тўғрисида объектив, ишончли маълумотни олиш.

Сертификатлаш синовлари:

Барча  хусусиятларининг миллий ва (ёки) халқаро меъёрий-техник ҳужжатларга мувофиқлигини аниқлаш мақсадида маҳсулотни қайта назорат синовидан ўтказиш.

Синов баённомаси:

Ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган,  синов объекти, қўлланилган усуллар, синов воситалари ва шартлари, синов натижалари тўғрисидаги, шунингдек, синов натижалари бўйича хулосани ўз ичига олган ҳужжат.

Аккредитация соҳаси:

Мавжудлиги:

 • маркировкалар;
 • эксплутация қилиш бўйича ҳужжатлар;
 • рухсат берувчи ҳужжатлар;
 • маҳсулотни ва унинг таркибий қисмларини йиғиш ва қисмларга ажратиш имконияти;
 • тозалаш ва ревизия учун имкониятларни мавжудлиги;
 • ўлчаш жойларига ўтиш учун қулай имкониятларнинг мавжудлиги;
 • ускунанинг барча механизмларини кўриб чиқиш учун имкониятнинг мавжудлиги;
 • хавфсиз равишда кузатиш имкониятлари;
 • тозалаш ва ревизиядан ўтказиш имкониятлари;
 • иссиқлик изолацияси;

Ҳимоя воситалари ва тўсиқлар:

 • герметиклиги;
 • Газ ўтказмаслиги бўйича зичланганлиги;
 • тегиб турувчи юзаларни туташганлиги;
 • ҳимоя қопламаси;
 • огоҳлантирувчи ранглар;
 • кўрсаткичлар;
 • қадоқлалар;
 • тўплам қилинганлиги;
 • ерга улаш, ноллаш;
 • строплар учун жой;
 • зарбалар пайтида учқун пайдо бўлишига тўсқинлик қиладиган материаллар ва ўз-ўзидан ёнувчи материаллар;
 • чекловчи тиркамалар;
 • ишлаб чиқарувчи-корхона томонидан ўтказилган синовлар тўғрисидаги ҳужжатлар (тамға) (синов лабораторияси ва бошқалар);
 • қулаб кетишга қарши қурилмалар;
 • электр симларини ёғингарчилик таъсиридан ҳимоя қилиш;
 • штуцерлар, трубкалар, найчалар, қопқаолар;
 • совуқдан ҳимоя қилиш;
 • пайванд чоклари, бутловчи қисмлар ва бутун маҳсулотдаги нуқсонлар.

Мавжудлиги ва ишга яроқлилиги:

 • бутун маҳсулот ва унинг таркибий қисмлари;
 • асбоблар ва бошқариш воситалари;
 • Хавфсизлик, ёруғлик ва (ёки) товушли сигнализаторлар қурилмалари ва асбоблари;
 • ўлчов асбоблари ва ўлчаш воситалари;
 • автоматика ва бошқариш воситалар;
 • тамбалаш-бошқариш органлари ва асбоблари;
 • фильтрлаш қурилмалари;
 • ёритиш асбоблари;
 • зарур блоклайдиган, фиксаторлар;
 • оператор ва хизмат кўрсатувчи ходимларнинг ишлаши учун нормал, хавфсиз шароитлар (ва / ёки қурилмалар).

Белгиловчи (ўлчайдиган) параметрлар (ўлчовлар):

 • чизиқли ва бурчак параметрлари;
 • тўғри чизиқ бўйлаб йўналганлигини ва текислигини текшириш;
 • шакли оғишларини назорати;
 • сиртини ғадур-будурлигини назорат қилиш;
 • уриб туриши;
 • маҳсулотнинг ишчи параметрларини назорат қилиш;
 • масса;
 • кучланиш;
 • сирт ва (ёки) атроф-муҳит ҳарорати;
 • тутаб чиқадиган газлар таркиби (ичидаги таркиби) ва ҳарорати;
 • шовқин;
 • тебраниш;
 • ёритилганлиги
 • босим;
 • қаттиқлик;
 • шамол тезлиги;
 • вақт;
 • қаршилиги катталиги;
 • электр токи кучи ва электр тармоғи кучланиши катталиги;
 • ҳаво намлиги;
 • газ исрофи;
 • ҳажм;
 • айланиш частотаси;
 • ультратовушли қалинлик ўлчови;
 • ультратовушли дефектоскопия;
 • ўлчов натижалари бўйича ҳисобланган параметрлар 

Ўтказиладиган синов турлари:

 • статик ва динамик синовлар;
 • 410 kg•f/sm2 * гача гидравлик синовлар;
 • 8,0 kg•f/sm2 * гача пневматик синовлар;
 • бардош бериш синовлари (юк кўтариш кранлари учун);
 • изоляциянинг қаршилиги ва мустаҳкамлиги;
 • герметиклик;
 • мустаҳкамлик

* - бундан мустасно:

 • пайвандлаш остидаги саноат қувурлари воситалари;
 • Шартли равишда ўтадиган Ду 300 mm дан ортиқ гардишли саноат қувурлари, цапковали, муфтали воситалар.